O nás

Reklamní agentura Manhattan s individuálním přístupem ke klientovi staví na bohatých zkušenostech profesionálů na trhu reklamních médií. Na základě osobní schůzky...

Naše filozofie

Filozofie reklamní agnetury Manhattan, která nikdy nespí, tkví v rychlé a pružné reakci na nové trendy, důvěryhodnosti značky, vhodně zvolené strategii, představující klíčový prvek pro konkurenční boj, kterému denně čelí každá firma ve svém odvětví. Budování značky, umístění nového výrobku na trh nebo zviditelnění firmy nebylo nikdy jednodušší, efektivnější a rychlejší nežli dnes. 21. století je fenoménem rozmachu internetových a jiných medií, kdy i malá firma je schopna v relativně krátkém časovém intervalu vybudovat nebo posílit své povědomí o značce, za řádově nižší náklady, nežli tomu bylo v minulosti. Je třeba si uvědomit, že konkureční boj neustále sílí a pokud chce firma na přesyceném trhu uspět, musí být připravena se adaptovat na nové trendy a stát se tak tím...